contact


using google maps on websites

Contact details

Logis Med  Sp. z o.o.

ul. Wielicka 107, 30-552 Kraków

 

+48 12 334 30 75 

+48 784 614 870

biuro@logismed.eu

zamowienia@logismed.eu

office@logismed.eu

NIP 6772346279 

REGON 121305007 

Kapitał zakładowy 100.000 PLN 

 

Nr konta PLN 

25 1600 1198 1846 0809 4000 0001

Nr konta EUR 

41 1600 1198 1846 0809 4000 0004

Logis Med Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

przy ul. Bronowickiej 11, zarejestrowana w

Sądzie Rejonowym dla miasta Krakowa, XI

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

0000361961.

Contact our customer advisor

Marzena Niementowska – Nowak
Dyrektor handlowy
marzena.niementowska@logismed.eu
+ 48 692 409 963
Anna Sowa
Kierownik sprzedaży/Kierownik biura
anna.sowa@logismed.eu
+48 604 144 979
Anna Sumera
Dział Obsługi Klienta
zamowienia@logismed.eu
+48 735 971 575
Barbara Turewicz
Zastępca Kierownika Biura
zamowienia@logismed.eu
+48 882 789 666
Wioleta Szwajdych
Dział Obsługi Klienta
zamowienia@logismed.eu
+48 735 971 575
Małgorzata Kołodziejczyk
Dział Obsługi Klienta
zamowienia@logismed.eu
+48 784 614 870
Joanna Kobiela
Biuro Zarządu
biuro@logismed.eu
+48 735 971 575
Grzegorz Kołodziejczyk
Transport i Logistyka
grzegorz.kolodziejczyk@logismed.eu
+48 698 953 915

Fill in the contact form

    Name