E-mail Disclaimer

 

E-mail Disclaimer

 

This e-mail message, including any attachment(s), is intended solely for the addressee or addressees and is strictly confidential or otherwise legally protected. Any views or opinions presented herein are solely those of the author and do not necessarily represent those of Logis Med.

If you are not the intended recipient of this communication please return this e-mail message and the attachment(s) to the sender and delete and destroy all copies. Logis Med is not liable for any viruses contained in this e-mail message and/or in the attachment(s).

Logis Med cannot be held responsible or liable in any way whatsoever for and/or in connection with any consequences and/or damage resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch and receipt of the content of this e-mail.

 

 

Zastrzeżenie prawne

 

Niniejsza wiadomość, w tym każdy załącznik, jest przeznaczony wyłącznie dla adresata tej wiadomości i jest ściśle poufny lub w inny sposób prawnie chroniony. Wszelkie uwagi i opinie przedstawione w niniejszym dokumencie są wyłącznie opiniami autora i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Logis Med.

Jeśli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą tej korespondencji, należy zwrócić tę wiadomość wraz załącznikami do nadawcy oraz usunąć i zniszczyć wszystkie kopie. Zwracamy uwagę, iż pomimo stosowanego przez nas programu antywirusowego, przesyłane przez nas wiadomości mogą zawierać wirusy komputerowe. W związku z powyższym Odbiorca niniejszej wiadomości zobowiązany jest sprawdzić wiadomość i przesłane wraz z nią załączniki pod kątem obecności wirusów i usunąć ewentualnie stwierdzone wirusy. Logis Med nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ewentualne wirusy komputerowe przesłane wraz z niniejszą wiadomością.

Logis Med nie ponosi w jakikolwiek sposób winy ani odpowiedzialności w związku z wszelkimi konsekwencjami i / lub szkody wynikającymi z niewłaściwej, niepełnej i przedwczesnej wysyłki i odbioru treści e-maila.