contact


using google maps on websites

Contact detailse

Logis Med  Sp. z o.o.

ul. Bronowicka 11, 30-084 Kraków

 

+48 12 334 30 75 

+48 784 614 870

biuro@logismed.eu

zamowienia@logismed.eu

office@logismed.eu

NIP 6772346279 

REGON 121305007 

Share capital 100.000 PLN 

 

Account number PLN 

25 1600 1198 1846 0809 4000 0001

Account number EUR 

41 1600 1198 1846 0809 4000 0004

Logis Med Sp. z o.o. based in Krakowie

przy ul. Bronowickiej 11, registered in

Sądzie Rejonowym dla miasta Krakowa, XI

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

0000361961.

Contact our customer advisor

Marzena Niementowska – Nowak
Commercial Director
marzena.niementowska@logismed.eu
+ 48 692 409 963
Anna Sowa
Sales Manager/Office Manager
anna.sowa@logismed.eu
+48 604 144 979
Anna Sumera
Customer Service Department
zamowienia@logismed.eu
+48 735 971 575
Barbara Turewicz
Deputy Office Manager
zamowienia@logismed.eu
+48 882 789 666
Wioleta Szwajdych
Customer Service Department
zamowienia@logismed.eu
+48 735 971 575
Małgorzata Kołodziejczyk
Customer Service Department
zamowienia@logismed.eu
+48 784 614 870
Joanna Kobiela
Management Office
biuro@logismed.eu
+48 790 606 979
Grzegorz Kołodziejczyk
Transport and Logistics
grzegorz.kolodziejczyk@logismed.eu
+48 698 953 915

Fill in the contact form

    get_query_var