Oferta Logis Med

Dostarczamy sprzęt medyczny z zakresu:

 

Elektrofizjologii:
• elektrofizjologiczne cewniki diagnostyczne i ablacyjne;
• zewnętrzne stymulatory serca:
     – jednojamowe,
     – dwujamowe,
     – innowacyjne trójjamowe z funkcją resynchronizacji.
• elektrody do czasowej stymulacji serca;
• implementowalne elektrody stymulujące.

 

Hemodynamiki:
• cewniki balonowe przeznaczone do zabiegów walwuloplastyki oraz TAVI;
• inflatory.

 

 

Chirurgii laparoskopowej i otwartej:
• jednorazowe staplery liniowe;
• jednorazowe staplery okrężne;
• staplery skórne;
• trokary;
• narzędzia laparoskopowe.

 

Radiologii:
• Angio-Seal ™;
• AMPLATZER ™.